Sette opp synkronisering

Du kan velge hva slags filer og informasjon du vil synkronisere mellom telefonen og datamaskinen.

Alternativer for Musikk-synkronisering

Overfør musikkspor og sanger du spiller på datamaskinen, til telefonen. Hvis du har spillelister som er opprettet i iTunes eller Windows Media Player, kan du synkronisere disse også og ha glede av dem mens du er på farten.
Merk: Du kan også synkronisere lydfiler i disse formatene: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma
 1. På enhetspanelet klikker du på Musikk og klkker deretter på -knappen. Hvis du slår på Musikk-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og telefonen.
 2. Velg Synkroniser musikkfiler fra, og klikk deretter på Legg til.
 3. Velg en mappe som inneholder lydfilene dine, og klikk på OK.
 4. Velg Synkroniser musikkfiler fra iTunes og Windows Media Player hvis du bruker iTunes eller Windows Media Player på datamaskinen, og velg deretter spillelistene du vil synkronisere med telefonen.

Alternativer for Galleri-synkronisering

Du kan synkronisere fotografier og videoer automatisk mellom telefonen og datamaskinen din.
Merk: Du kan også synkronisere lydfiler i disse formatene:
 • Fotografier: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
 • Videoer: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv
 1. På enhetspanelet klikker du på Galleri og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Galleri-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og telefonen.
 2. Hvis du automatisk vil importere kamerabilder til datamaskinen under synkronisering, velger du Kopier enhetens kamerabilder til PC. Fotografier og videoer fra lagringskortet vil bli lagret i mappen \Mine bilder\Device Camera Shots på datamaskinen.
 3. Velg Synkroniser PC-fotografier og -videoer fra, og klikk deretter på Legg til.
 4. Velg en mappe som inneholder multimediafilene, og klikk på OK. Alle støttede bilde- og videofiler som legges til i denne mappen, vil kopieres til telefonens lagringskort under synkronisering.

Alternativer for Kalender-synkronisering

Telefonen din kan synkronisere avtaler og hendelser med din kalender i Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007) eller Windows-kalenderen.
 1. På enhetspanelet klikker du på Kalender og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Kalender-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og telefonen.
 2. Velg applikasjonen du vil synkronisere kalenderhendelser med.
 3. Velg fra hvilket punkt du vil starte synkroniseringen av kalenderhendelser.
 4. I tilfeller når motstridende informasjon finnes på både telefonen og datamaskinen, velger du hvilken informasjon du vil beholde.
Merk: Bare kalenderfelt som støttes på telefonen, vil synkroniseres.

Alternativer for Kontakt-synkronisering

Synkroniser dine telefonkontakter med dine Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007), Outlook Express eller Windows-kontakter.

Hvis du har kontakter du vil synkronisere fra SIM-kortet, må du først importere dem til telefonens lagringsområde.

 1. På enhetspanelet klikker du på Kontakt og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Kontakt-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og telefonen.
 2. Velg applikasjonen du vil synkronisere kontaktene dine med.
 3. I tilfeller når motstridende informasjon finnes på både telefonen og datamaskinen, velger du hvilken informasjon du vil beholde.
Merk: Bare kontaktfelt som støttes på telefonen, vil synkroniseres.

Alternativer for Bokmerke-synkronisering

Synkroniser nettleser-bokmerker mellom telefonen og datamaskinen.
Viktig: Hvis du bruker nettleserne Google Chrome eller Firefox og har valgt å synkronisere den med telefonen, må du sørge for å lukke alle nettleservinduer før du begynner synkronisering.
 1. Med din favoritt-nettleser på datamaskinen kan du opprette e mappe over favoritter kalt HTC bokmerker. Sørg for å lagre dine yndlings-bokmerker i denne mappen så du kan synkronisere dem med telefonen.
 2. På HTC Sync sitt enhetspanel klikker du på Bokmerker og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Bokmerke-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og telefonen.
 3. Velg nettleseren som lagrer bokmerkene, for synkronisering med telefonen.
Merk: Når det finnes motstridende informasjon på både telefonen og datamaskinen, holder HTC Sync informasjonen borte fra datamaskinen.

Alternativer for Dokument-synkronisering

Du kan synkronisere filer og dokumenter fra datamaskinen til telefonen. Du kan også synkronisere e-postvedleggene du lagret på telefonens lagringskort, med datamaskinen.
Merk:
 • For å åpne et dokument på telefonen, må du ha en kompatibel applikasjon. Vanligvis kan telefonen åpne og vise disse filtypene: Microsoft Office 2003 og 2007 Word (*.doc), Excel (*.xls) og PowerPoint (*.ppt), PDF-filer (*.pdf), tekstfiler (*.txt).
 • Hvis du vil synkronisere e-postvedleggene du har lagret på telefonens lagringskort med datamaskinen, må du sette opp en Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP-konto på telefonen ved hjelp av E-post-applikasjonen.
 1. På enhetspanelet klikker du på Dokumenter og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Dokumenter-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og telefonen.
 2. Hvis du vil synkronisere e-postvedleggene du har lagret på telefonens lagringskort, velger du Kopier alle nedlastede e-postdokumenter til PC.
 3. Velg Synkroniser PC-dokumenter fra, og klikk deretter på Legg til.
 4. Velg en mappe som inneholder dokumentene du vil synkronisere med telefonen, og klikk på OK.
E-postvedlegg fra telefonens lagringskort vil bli lagret i mappen \My Documents\Device documents\ på datamaskinen. Dokumenter fra datamaskinen vil bli lagret i mappen \My Documents\Device documents\ på lagringskortet.
Startside
Tilbake