Korzystanie z GPS w aplikacji Mapy Google

Telefon jest wyposażony w moduł GPS umożliwiający dokładne ustalenie lokalizacji użytkownika. Korzystając z GPS w aplikacji Mapy Google, można wyświetlić swoją aktualną lokalizację na mapie otaczającego obszaru, a także wskazówki dotarcia do użytecznych miejsc.

Włączenie GPS

Aby można było określić swoją lokalizację w aplikacji Mapy Google, należy włączyć moduł GPS. Korzystanie z GPS powoduje szybsze rozładowanie akumulatora, dlatego też należy włączać moduł tylko w razie potrzeby.

 1. Naciśnij przycisk EKRAN GŁÓWNY > MENU, a następnie dotknij Ustawienia > Lokalizacja.
 2. Zaznacz pole wyboru Włącz wykrywanie satelitów GPS, aby włączyć GPS.

GPS można także szybko włączyć lub wyłączyć bezpośrednio na ekranie głównym przy pomocy widżetu GPS.

Widżet GPS można dodać, postępując zgodnie z instrukcjami w rozdziale Personalizowanie ekranu głównego: Widżety.

Uzyskanie wskazówek dotarcia do użytecznych miejsc

GPS pozwala znaleźć swoją aktualną lokalizację, a następnie uzyskać wskazówki dotarcia do użytecznych miejsc przy pomocy aplikacji Mapy Google. Aby można było skorzystać z aplikacji Mapy Google, należy uzyskać połączenie z Internetem, natomiast w celu dokładnego ustalenia lokalizacji należy zapewnić pełną widoczność nieba dla modułu GPS.

 1. Naciśnij przycisk EKRAN GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisk Wszystkie programy.
 2. Dotknij opcję Mapy Google.
 3. Naciśnij przycisk MENU, a następnie dotknij opcję Moja lokalizacja. Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie w postaci niebieskiego migającego punktu.
 4. Naciśnij przycisk MENU, a następnie dotknij opcję Kierunki. Zostanie wyświetlone pole wyszukiwania z aktualną lokalizacją wprowadzoną w polu tekstowym Punkt początkowy.
 5. Wprowadź adres lub użyteczne miejsce w polu tekstowym Punkt końcowy.

  Jako miejsce docelowe można także wybrać adres jednego z kontaktów lub ręcznie wybrać punkt na mapie. Dotknij przycisk po prawej stronie pola tekstowego Punkt końcowy, a następnie wybierz typ miejsca docelowego:
  • Kontakty. Dotknij kontakt, aby w polu tekstowym Punkt końcowy umieścić adres tej osoby. Na liście kontaktów zostaną wyświetlone wyłącznie kontakty z informacjami adresowymi.
  • Miejsce na mapie. Dotknij lokalizację na mapie wybraną jako miejsce docelowe, a następnie dotknij opcję Dotknij, aby wybrać ten punkt.
 6. Dotknij przycisk Samochód, Transport publiczny lub Pieszo, aby wybrać sposób dotarcia do miejsca docelowego.
 7. Dotknij opcję Idź, aby rozpocząć wyszukiwanie i wyświetlić listę wskazówek dotarcia do miejsca docelowego. W przypadku wielu wyników wyszukiwania miejsca docelowego zostanie wyświetlony monit o wybranie jednej pozycji z listy.
 8. Naciśnij przycisk MENU, a następnie dotknij opcję Wyświetl na mapie, aby wyświetlić na mapie trasę do miejsca docelowego. Dotknij lewy lub prawy przycisk strzałki w dolnej części ekranu, aby wyświetlić kolejne instrukcje dotarcia do miejsca docelowego.
 9. Rozpocznij podróż do miejsca docelowego, korzystając ze swojej lokalizacji i wskazówek dotarcia. Podczas podróży będzie przesuwał się także niebieski migający punkt na mapie, informując w sposób ciągły o aktualnej lokalizacji. Aby wyświetlić więcej lub mniej szczegółów o otaczającym obszarze, dotknij przycisk powiększania lub zmniejszania w lewym dolnym rogu ekranu.
Strona główna
Wstecz