การเชื่อมต่อข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณจะได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติเพื่อใช้การเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ (หากมีการใส่ซิมการ์ด) เป็นครั้งแรก

การตรวจสอบการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณใช้อยู่

 1. จากหน้าจอหลัก กด MENU แล้วแตะ การตั้งค่า > ไร้สายและเครือข่าย
 2. แตะ เครือข่ายเคลื่อนที่ > ผู้ให้บริการเครือข่าย หรือ ชื่อจุดเชื่อมต่อ

การเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อข้อมูล

การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลสามารถช่วยให้อายุใช้งานแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยประหยัดเงินจากค่าใช้จ่ายของข้อมูลด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อปิดการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ คุณอาจไม่ได้รับการอัพเดตอัตโนมัติลงในอีเมล บัญชีเครือข่ายสังคม และข้อมูลซิงโครไนซ์อื่นๆ

 1. จากหน้าจอหลัก กด MENU แล้วแตะ การตั้งค่า > ไร้สายและเครือข่าย
 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เครือข่ายเคลื่อนที่ เพื่อเปิดการเชื่อมต่อข้อมูล ยกเลิกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดการเชื่อมต่อข้อมูล

การสร้างจุดเชื่อมต่อใหม่

เมื่อคุณต้องการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลอื่นบนโทรศัพท์ของคุณ ขอรับชื่อและการตั้งค่าของจุดเชื่อมต่อ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หากต้องการ) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

 1. จากหน้าจอหลัก กด MENU แล้วแตะ การตั้งค่า > ไร้สายและเครือข่าย
 2. แตะ เครือข่ายเคลื่อนที่ > ชื่อจุดเชื่อมต่อ
 3. บนหน้าจอ APNs กด MENU แล้วแตะ APN ใหม่
 4. บนหน้าจอแก้ไขจุดเชื่อมต่อ ป้อนการตั้งค่า APN แตะรายการตั้งค่า APN เพื่อแก้ไข
 5. กด MENU แล้วแตะ บันทึก

การเปิดใช้งานการโรมมิ่งข้อมูล

การโรมมิ่งข้อมูลช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายคู่ค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณและเข้าถึงบริการข้อมูลเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

สำคัญ: การเข้าถึงบริการข้อมูลขณะโรมมิ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้ สอบถามเกี่ยวกับค่าบริการในการโรมมิ่งข้อมูลกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนเปิดใช้งานการโรมมิ่งข้อมูล
 1. จากหน้าจอหลัก กด MENU แล้วแตะ การตั้งค่า > ไร้สายและเครือข่าย
 2. แตะ เครือข่ายเคลื่อนที่ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การโรมมิ่งข้อมูล