การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมหรือเลือกฟิลด์ที่ต้องการตัวอักษรหรือตัวเลข แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏให้เลือกใช้งาน

การเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์

คุณสามารถเลือกจากรูปแบบแป้นพิมพ์ต่างๆ กันสามแบบเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การพิมพ์ของคุณ

  1. ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ แตะ
  2. แตะ ประเภทแป้นพิมพ์ แล้วเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เลือกจากรายการต่อไปนี้:
    QWERTY รูปแบบนี้คล้ายคลึงกับแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไป และเป็นรูปแบบแป้นพิมพ์เริ่มต้น
    ปุ่มกดของโทรศัพท์ รูปแบบนี้มาจากปุ่มกดของโทรศัพท์มือถือดั้งเดิม
    QWERTY ขนาดกะทัดรัด รูปแบบนี้มีสองตัวอักษรในแต่ละปุ่ม ขนาดปุ่มจะค่อนข้างใหญ่กว่ารูปแบบ QWERTY แบบเต็ม

การป้อนข้อความ

ใช้ปุ่มต่อไปนี้ขณะป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ:
กดค้างไว้ที่ปุ่มที่มีตัวอักษรสีเทาด้านบนเพื่อป้อนตัวเลข สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรตัวเน้น ตัวอักษรสีเทาที่แสดงบนปุ่มเป็นตัวอักษรที่จะเขียนแทรกเมื่อคุณกดปุ่มนั้นค้างไว้ ปุ่มบางปุ่มมีตัวอักษรหรือตัวอักษรเน้นหลายๆ ตัวมาเกี่ยวข้องด้วย
ปุ่มนี้เป็นปุ่ม Shift แตะเพื่อป้อนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณป้อนจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้ Caps Lock
แตะเพื่อเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์ตัวเลขและสัญลักษณ์
ปุ่มนี้เป็นปุ่ม Enter แตะเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่
ปุ่มนี้เป็นปุ่ม Backspace แตะเพื่อลบตัวอักษรก่อนหน้า
แตะเพื่อซ่อนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
แตะเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า ป้อนแบบสัมผัส เพื่อเปลี่ยนประเภทแป้นพิมพ์ เปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานโหมดสะกดคำอัตโนมัติในแป้นพิมพ์ QWERTY และปรับการตั้งค่าป้อนข้อมูลอื่น
แตะเพื่อสลับระหว่างโหมด Multitap และโหมดสะกดคำอัตโนมัติ XT9 เมื่อใช้รูปแบบ QWERTY ขนาดกะทัดรัดหรือรูปแบบปุ่มกดของโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การป้อนคำด้วยระบบสะกดคำอัตโนมัติ

การเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์บนหน้าจอในแนวนอน

เมื่อป้อนข้อความ คุณสามารถเลือกใช้การเปลี่ยนทิศทางในแนวนอนของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

หมายเหตุ:
  • ต้องมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเปลี่ยนทิศทาง ในหน้าจอหลัก > MENU > การตั้งค่า > เสียงและแสดง เพื่อให้การเปลี่ยนทิศทางของหน้าจอเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
  • แป้นพิมพ์การเปลี่ยนทิศทางในแนวนอนไม่ได้รับการสนับสนุนในบางแอปพลิเคชัน
หมุนโทรศัพท์ด้านข้างเพื่อใช้แป้นพิมพ์ขนาดใหญ่ขึ้นที่ช่วยให้คุณพิมพ์อย่างง่ายดายด้วยนิ้วหัวแม่มือทั้งสองนิ้ว